top of page

Angst i hverdagen

Alle mennesker lever med angst, men nogle udvikler negative strategier for at rumme den ubehagelige følelse. Her kan et par samtaler give dig redskaber til at mindske angsten og lære at leve med den - således at den ikke bliver en hindring for at udfolde den du i virkeligheden er.  Angst  kræver ikke nødvendigvis en psykolog, da det ikke er en sygdom, men det kan - for nogle - være hensigtsmæssigt med kendskab og redskaber, hvis angsten fylder meget.

Billede af Klara Kulikova

Oplever du:

Ulogisk nervøsitet?

Søvnproblemer?

Trykken for brystet?

Skyldfølelse?

Nedtrykthed?

Ensomhed?

Meningsløshed?

Lavt selvværd?

Perfektionisme og frygt for at fejle?

Urealistiske krav til dig selv og andre?

Isolation og tilbagetrækning fra sociale situationer?

Humørsvingninger, der påvirker dig - og dine omgivelser på en negativ måde?

Så kan det være at du har svært ved at genkende og komme ud af angsten. Det behøver ikke at være en del af din hverdag. Jeg har hjulpet utallige unge ud af angsten, og jeg kan også hjælpe dig.

bekymringer .jpg
bottom of page